п/п

Зміст операцій

Первинні
документи

Бухгалтерський
облік

Податковий
облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Увезено на територію України давальницьку сировину.

Курс НБУ – 11,50 грн. за $1

МД, акт приймання-передачі сировини

022

$25 000

287 500

2

Передано сировину у виробництво

Накладна
на переміщення

022

$25 000

287 500

3

Включено до собівартості переробки суму витрат, пов'язаних із переробкою сировини

Калькуляція
собівартості
послуг

23

13, 20, 22, 28, 91, 651, 661, 685

35 000

4

Відображено реалізацію робіт (послуг) із переробки сировини нерезиденту.

Курс НБУ – 11,45 грн. за $1

Акт виконаних
робіт

362

703

$5 000

57 250

57 250

5

Нараховано податкові зобов'язання
з ПДВ за ставкою 0 %

Податкова накладна

703

641

0

6

Сформовано собівартість переробки

Калькуляція собівартості послуг

903

23

35 000

35 000

7

Відображено на забалансовому рахунку вартість готової продукції

Накладна на переміщення, книга обліку давальницької сировини

023

$29 000

334 950

8

Оформлено вивезення (реекспорт) готової продукції

МД, акт
приймання-передачі

023

$29 000

334 950

9

Отримано від нерезидента оплату
в інвалюті.

Курс НБУ – 11,60 грн. за $1

Виписка банку

312*

362

$5 000

58 000

10

Відображено курсову різницю

[(11,45 – 11,60) х $5 000)]

Бухгалтерська
довідка

945

362

750

750

11

Списано на фінансовий результат:

– собівартість переробки


791


903


35 000– втрати від курсової різниці

945

750

– дохід від реалізації послуг

703

791

57 250

* Не показано обов'язковий продаж інвалюти і проведення за розподільчим рахунком.