з/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський
облік

Податковий
облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Списано залишкову вартість знищеної частини будівлі*

Акт на списання
основних засобів типової форми № ОЗ-3**

976

103

40 000

40 000

2

Списано амортизацію знищеної частини будівлі

131

103

10 000

3

Нараховано страхове відшкодування

Договір, страховий поліс, страховий акт

375

746

35 000

4

Отримано страхове відшкодування

Виписка банку

311

375

35 000

35 000

5

Віднесено на фінансові результати збитки, отримані внаслідок страхового випадку

Регістри
бухобліку

793

976

40 000

6

Віднесено на результати від іншої діяльності дохід у розмірі отриманого страхового відшкодування

746

793

35 000

* На підставі п. 35 П(С)БО 7 «Основні засоби» у разі часткової ліквідації об'єкта ОЗ його первісна вартість та знос зменшуються відповідно на суму первісної вартості та зносу ліквідованої частини об'єкта. Первісна вартість частини об’єкта, що ліквідується, визначається зазвичай пропорційно до якогось параметру (площі приміщення, обсягу продукції тощо).

Будівля в цілому амортизована на 20 % [(200 000 грн. х 100 %) : 1 000 000 грн.].

Визначимо суму амортизації, яка припадає на знищену частину будівлі: 50 000 грн. х 20 % = 10 000 грн.

Отже, залишкова вартість 40 000 грн. (50 000 грн. – 10 000 грн.).

На нашу думку, показники витрат у податковому обліку слід відображати за правилами бухобліку. У подальшому амортизації підлягатиме залишкова вартість частини будівлі, що вціліла, за умовою прикладу – 760 000 грн. [1 000 000 грн. (первісна вартість) – 50 000 грн. (первісна вартість зруйнованої частини будівлі) – 200 000 грн. (сума нарахованої амортизації до руйнування будівлі) + 10 000 грн. (визначені розрахунково амортизаційні відрахування зруйнованої частини будівлі].

** Затверджено Наказом № 352.