з/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Списано залишкову вартість автомобіля

Акт на списання
автотранспортних
засобів типової форми № ОЗ-4*

976

105

200 000

200 000**

2

Списано знос автомобіля

131

105

60 000

3

Нараховано страхове відшкодування

Договір, страховий поліс, страховий акт

375

746

117 600

4

Отримано страхове відшкодування

Виписка банку

311

375

117 600

117 600***

5

Віднесено на фінансові результати збитки, отримані внаслідок страхового випадку

Регістри
бухобліку

793

976

200 000

6

Віднесено на результати від іншої діяльності дохід у розмірі отриманого страхового відшкодування

746

793

117 600

* Затверджено наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352 (далі – Наказ № 352).

** У декларації з податку на прибуток зазначені витрати відображаються в ряд. 06.4.43 додатка ІВ. Витрати відображені в розмірі, передбаченому п. 146.16 ПК.

*** Дохід у розмірі отриманого страхового відшкодування відображається в ряд. 03.22 додатка ІД. Дохід відображено в розмірі, передбаченому пп. 140.1.6 ПК.