ФРАГМЕНТ 2

<...>

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства

<...>

(грн.)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування

(рядок 02 + рядок 03):

01

530 000

Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг)), з нього:

02

495 000

винагорода (премія) за надання послуг з управління активами інститутів спільного інвестування

02.1

винагорода (премія) компанії з управління активами за надання послуг з управління активами страхових компаній

02.2

винагорода за надання послуг з управління активами недержавних пенсійних фондів

02.3

комісійна винагорода за операціями з фінансовими інструментами

02.4

Інші доходи

03 ІД

35 000

Витрати, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування

(рядок 05 + рядок 06)