Дата

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

Придбання ОЗ

05.07.16 р.

Перераховано гривні для придбання €15 000
(курс МВРУ – 27,68 грн. за €1) (послуги банку – 0,5 % суми)

33

311

417 276

Зараховано придбану інвалюту (курс НБУ – 27,64 грн. за €1)

312

33

€15 000
414 600

Відображено втрати внаслідок різниці мід курсами НБУ та МВРУ
(415 200 – 414 600)

945

33

600

792

945

Перераховано передоплату за сільгосптехніку нерезидентові

371

312

€15 000
414 600

Віднесено на витрати суму банківських послуг

92

33

2 076

14.07.16 р.

Перераховано митному органу суми ввізного мита (41 460 грн.) та ПДВ (91 212 грн.)

377

311

132 672

Оприбутковано сільгосптехніку, отриману від нерезидента
(за курсом НБУ на дату авансу)

152

632

€15 000
414 600

Закрито взаєморозрахунки з нерезидентом

632

371

€15 000
414 600

Включено до вартості придбаного ОЗ суму ввізного мита

152

377

41 460

Відображено ПДВ, сплачений у складі податкового кредиту
(у скороченій декларації з ПДВ)

641

377

91 212

15.07.16 р.

Уведено в експлуатацію сільгосптехніку

105

152

159 150

Придбання сировини

24.06.16 р.

Перераховано митному органу суми ввізного мита (12 440 грн.) та ПДВ (27 367 грн.) (суми умовні)

377

311

39 807

Отримано сировину від постачальника-нерезидента
(курс НБУ – 24,88 грн. за $1)

201

632

$5 000
124 400

Включено до первісної вартості сировини суму сплаченого ввізного мита

201

377

12 440

 

Віднесено до первісної вартості сировини суму транспортних витрат (послуги сторонньої організації – неплатника ПДВ) на доставку сировини від постачальника

201

631

16 500

Відображено ПДВ, сплачений у складі податкового кредиту
(у скороченій декларації з ПДВ)

641

377

27 367

30.06.16 р.

Розраховано курсову різницю за монетарною статтею – кредиторська заборгованість за отриману сировину на дату балансу
(курс НБУ – 24,85 грн. за $1) (124 400 – 124 250)

632

714

150

714

792

Сплачено сторонній організації за транспортні послуги

631

311

16 500

04.07.16 р.

Перераховано гривні для придбання $5 000
(курс МВРУ – 24,84 грн. за $1) (банківські послуги – 0,5 % суми)

33

311

124 821

Зараховано придбану інвалюту (курс НБУ – 24,82 грн. за $1)

312

33

$5 000
124 100

Відображено різницю між курсами НБУ та МВРУ з операції придбання інвалюти

945

33

100

792

945

Перераховано нерезидентові плату за поставлену сировину

632

312

$5 000
124 100

Обчислено курсову різницю на дату погашення кредиторської заборгованості (курс НБУ – 24,82 грн. за $1)

632

714

150

714

792

Віднесено на витрати суму банківських послуг

92

33

621

791

92