з/п

Зміст операцій

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

Облік ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями

1

Перераховано щоквартальну плату за ліцензію

Виписка банку

685

311

2 000,00

2

Отримано ліцензію

Ліцензія, акт типової форми № НА-1*

154

685

8 000,00

2 000,00**

127

154

8 000,00

3

Нараховано амортизацію в бухгалтерському обліку (за місяць)

Відомість нарахування амортизації

93

133

666,67***

Облік ліцензії на право здійснення імпорту алкогольних напоїв

1

Перераховано щорічну плату за ліцензію

Виписка банку

685

311

780,00

2

Отримано ліцензію

Ліцензія

154

685

780,00****

780,00****

127

154

780,00****

3

Нараховано амортизацію в бухгалтерському обліку (за місяць)

Відомість нарахування амортизації

92

133

65,00*****

* Затверджено наказом Мінфіну від 22.11.04 р. № 732.

** У податковому обліку вартість ліцензії належить до інших витрат і визнається в періоді здійснення витрат (п. 138.5 ПК).

*** Сума розраховується так: 2 000 грн. : 12 міс.

**** Виходитимемо з того, що актив оприбутковується за вартістю річного платежу і строк використання становить рік. Тоді в податковому обліку витрати на сплату щорічного платежу визнаються іншими витратами в періоді їх здійснення.

***** Сума розраховується так: 780 грн. : 12 міс.