п / п

Звітний період 2016 року

ПП*

ПН**

У квартального платника податку на прибуток

Сума ПН, що зменшує ПП звітного періоду*** (гр. 4 в межах гр. 3)

ПП до сплати за звітний період після зменшення (гр. 3 – гр. 5)

Сума ПН, яка не може бути перенесена на зменшення ПП майбутніх податкових звітних періодів (гр. 4 – гр. 5)

1

2

3

4

5

6

7

1

I квартал

10 000

12 000

10 000

Х

2

Півріччя

26 000

24 000

24 000

2 000

3

Три квартали

30 000

36 000

30 000

4

Рік

47 000

48 000

47 000

0

1 000

* ПП – сума податку на прибуток за звітний період, яка відображається в ряд. 06 декларації.
** ПН – податок на нерухомість, нарахований за звітний період.
*** Відображається в ряд. 16.2 додатка ЗП до декларації.