п / п

Суть порушення

Адміністративне стягнення

Норма КУпАП

1

2

3

4

1

Порушення правил торгівлі та надання послуг працівниками торгівлі, підприємцями

Штраф у розмірі
від 1 до 10 НМДГ
(від 17 до 170 грн.)

Ч. 1 ст. 155

2

Дії, передбачені ч. 1 ст. 155 КУпАП, скоєні особою, на яку протягом року вже було накладено адміністративне стягнення за таке саме порушення

Штраф у розмірі
від 5 до 27 НМДГ
(від 85 до 459 грн.)

Ч. 3 ст. 155

3

Порушення встановленого законом порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі

Для осіб, що здійснюють розрахункові операції, штраф у розмірі від 2 до 5 НМДГ
(від 34 до 85 грн.).
Для посадових осіб – штраф у розмірі від 5 до 10 НМДГ
(від 85 до 170 грн.)

Ч. 1 ст. 1551

4

Дії, передбачені ч. 1 ст. 1551 КУпАП, скоєні особою, на яку протягом року вже було накладено адміністративне стягнення за таке саме порушення

Для осіб, які здійснюють розрахункові операції, штраф у розмірі від 5 до 10 НМДГ
(від 85 до 170 грн.).
Для посадових осіб – штраф у розмірі від 10 до 20 НМДГ
(від 170 до 340 грн.)

Ч. 2 ст. 1551

5

Обмір, обважування, обраховування, перевищення встановлених цін і тарифів або інший обман покупця чи замовника працівниками торгівлі, підприємцями під час реалізації товарів

Штраф у розмірі
від 2 до 15 НМДГ
(від 34 до 255 грн.)

Ч. 1 ст. 1552

6

Дії, передбачені ч. 1 ст. 1552 КУпАП, скоєні:
– або особою, на яку протягом року вже було накладено адміністративне стягнення за таке саме порушення;
– або у великих розмірах, тобто якщо завданий громадянинові матеріальний збиток перевищив розмір 3 НМДГ (2 067 грн. і більше)

Штраф у розмірі
від 20 до 50 НМДГ
(від 340 до 850 грн.)

Ч. 2 ст. 1552

7

Роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним або плодовим чи роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами без наявності ліцензії, або без марок акцизного збору чи з підробленими марками цього збору

Штраф у розмірі
від 50 до 200 НМДГ
(від 850 до 3 400 грн.)
з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, отриманої від продажу предметів торгівлі

Ч. 1 ст. 156

8

Торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабкоалкогольними напоями і тютюновими виробами:
– у приміщеннях або на територіях, у місцях, де така торгівля заборонена законом або рішенням відповідного органу місцевого самоврядування
– через торговельні автомати.
Продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабкоалкогольних напоїв або тютюнових виробів неповнолітнім особам (які не досягли 18 років).
Продаж тютюнових виробів в упаковках, які містять менше 20 сигарет або цигарок, або поштучно (крім сигар)

Штраф у розмірі
від 30 до 100 НМДГ
(від 510 до 1 700 грн.)

Ч. 2 ст. 156

9

Відмова працівників торгівлі та торговців-підприємців надати громадянам-споживачам необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про товари, їх кількість, якість, асортимент, а також про їх виробника (продавця); навчити безпечному і правильному їх використанню, а також обмеження права громадян-споживачів на перевірку якості, комплектності, ваги і ціни придбаних товарів

Штраф у розмірі
від 1 до 10 НМДГ
(від 17 до 170 грн.)

Ч. 1 ст. 1561

10

Відмова осіб, зазначених у ч. 1 ст. 1561 КУпАП, громадянинові-споживачеві в реалізації його прав у разі придбання ним товару неналежної якості

Штраф у розмірі від 1 до 18 НМДГ (від 17 до 306 грн.)

Ч. 2 ст. 1561

11

Надання особами, зазначеним у ч. 1 ст. 1561 КУпАП, недостовірної інформації про продукцію у випадку, якщо ця інформація не зашкодила життю, здоров'ю і майну споживача

Штраф у розмірі
від 10 до 50 НМДГ
(від 170 до 850 грн.)

Ч. 3 ст. 1561

12

Бездіяльність осіб, зазначених у ч. 3 ст. 1561 КУпАП, щодо неприведення недостовірної інформації про весь товар до відповідності або повторне надання недостовірної інформації про товар протягом року з моменту накладення стягнення

Штраф у розмірі
від 50 до 200 НМДГ
(від 850 до 3 400 грн.)

Ч. 4 ст. 1561

13

Порушення правил торгівлі на ринках

Попередження або штраф, що накладається:
– на громадян – у розмірі від 1 до 3 НМДГ
(від 17 до 51 грн.);
– на посадових осіб – від 3 до 7 НМДГ
(від 51 до 119 грн.)

Ст. 159

14

Ведення господарської діяльності без держреєстрації як СГ

Штраф у розмірі
від 1 000 до 2 000 НМДГ
(від 17 000 до 34 000 грн.)
з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і коштів, отриманих унаслідок здійснення цього адміністративного правопорушення, або без такої

Ч. 1 ст. 164

Ведення ліцензованої госпдіяльності без отримання ліцензії

Провадження видів госпдіяльності:
– з порушенням умов ліцензування;
– без отримання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його отримання передбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди)

15

Дії, передбачені ч. 1 ст. 164 КУпАП:
– або вчинені особою, на яку протягом року було накладено адміністративне стягнення за таке саме порушення,
– або пов'язані з отриманням доходу у великих розмірах, тобто в сумі, яка в 1 000 і більше разів перевищує НМДГ (689 000 грн. і більше)

Штраф у розмірі
від 2 000 до 5 000 НМДГ
(від 34 000 до 85 000 грн.) з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і коштів, отриманих унаслідок здійснення цього адміністративного правопорушення

Ч. 2 ст. 164

16

Реалізація продукції (крім харчових продуктів), що не відповідає вимогам стандартів, сертифікатів відповідності, нормам, правилам і зразкам (еталонам) щодо безпеки, якості, комплектності та упаковки (за винятком випадків, передбачених законодавством України)

Штраф у розмірі
до 100 НМДГ
(до 1 700 грн.),
що накладається:
– на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності;
– на громадян – власників підприємств або уповноважених ними осіб

Ст. 167

17

Випуск у продаж тютюнових виробів з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачів

Штраф у розмірі
від 30 до 100 НМДГ
(від 510 до 1 700 грн.)
на посадових осіб

Ст. 1682

18

Порушення умов і правил проведення перевірки засобів вимірювальної техніки, що знаходиться в експлуатації та використовується у сфері законодавчо регульованої метрології, а також проведення такої перевірки неуповноваженими науковими метрологічними центрами і перевірочними лабораторіями, крім перевірки, що проводиться науковими метрологічними центрами, які мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами і підвидами вимірювань або застосовують національні еталони

Штраф у розмірі
від 3 до 30 НМДГ
(від 51 до 510 грн.)

Ст. 1711

19

Порушення правил застосування засобів вимірювальної техніки, що використовуються у сфері законодавчої регульованої метрології

Штраф у розмірі
від 3 до 30 НМДГ
(від 51 до 510 грн.)

Ст. 172

20

Невиконання посадовими особами підприємств, підприємцями законних вимог посадових осіб центрального органу Держпродспоживслужби про проведення перевірки діяльності з продажу товарів громадянам-споживачам

Штраф у розмірі
від 3 до 5 НМДГ
(від 51 до 85 грн.)

Ч. 1 ст. 1882

21

Ухилення посадових осіб підприємств і підприємців від своєчасного виконання розпоряджень посадових осіб центрального органу Держпродспоживслужби про усунення порушень прав споживачів

Штраф у розмірі
від 1 до 18 НМДГ
(від 17 до 306 грн.)

Ч. 2 ст. 1882