п / п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Передано товар зі складу в магазин

Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів типової форми № М-11*

282

281

70 000

2

Нараховано торговельну націнку

Бухгалтерська довідка

282

285

56 000

3

Відображено дохід від реалізації товару з урахуванням знижки
(126 000 – 126 000 х 30 %)

Z-звіт РРО

301

702

88 200

4

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Підсумкова податкова накладна

702

641

14 700

5

Списано суму торговельної націнки
(методом «сторно»)

Бухгалтерська довідка

282

285

56 000

6

Списано собівартість реалізованого товару

902

282

70 000

7

Списано на фінансовий результат:
– дохід від реалізації товарів

 702

 791

 73 500

– собівартість реалізованих товарів

791

902

70 000

* Затверджена наказом Мінстату від 21.06.96 р. № 193 (далі – Наказ № 193).