№ з/п

Найменування товару

Кількість, пл.

Первісна вартість одиниці товару
(без ПДВ)

Торговельна націнка одиниці товару
(гр. 4 х 50 %)

Продажна вартість одиниці товару (із ПДВ) (гр. 4 + гр. 5)

Продажна вартість (із ПДВ) партії товару
(гр. 3 х гр. 6)

Первісна вартість партії товару (без ПДВ)
(див. приклад 1, метод 2)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Вода «Боржомі»

634

12,46

6,23

18,69

11 849,46

7 898,00

2

Вода «Моршинська»

480

7,50

3,75

11,25

5 400,00

3 600,00

3

Разом

17 249,46

11 498,00

4

Сума торговельної націнки на партію товару (гр. 7 – гр. 8) ряд. 3

5 751,46