№ з/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Перераховано передоплату за товар постачальникові

Виписка банку

371/П

311

13 824,00

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

644/П

2 304,00

3

Оплачено перевізнику вартість послуг перевезення

Виписка банку

371/Т

311

1 500,00

4

Оприбутковано на склад фактично отриманий товар (без урахування наднормативного бою) (11 520 – 22)

Накладна, акт приймання товару, ТТН, довіреність

281

631/П

11 498,00

5

Відображено розрахунки за ПДВ

644/П

631/П

2 304,00

6

Відображено вартість товару, що припадає на наднормативний бій, виставлену в претензії перевізникові

Бухгалтерська довідка, претензія

374

631/П

22,00

7

Закрито взаємні розрахунки з постачальником товару

Бухгалтерський регістр

631/П

371/П

13 824,00

8

Відображено вартість доставки товару без урахування вартості перевезення, яке припадає на наднормативний бій (ряд. 4 гр. 8 табл. 1)

Акт про надання послуг перевезення

281* (289**)

631/Т

1 497,14

9

Відображено вартість ТЗВ, що припадає на наднормативний бій (виставлено претензію перевізникові)

Акт про надання послуг перевезення,
акт приймання товару,
бухгалтерська довідка, претензія

374

631/Т

2,86

10

Відображено суму штрафу, виставлену перевізникові

374

715

500,00

11

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ на суму виставленої претензії

[(22,00 + 2,86) х 20 %]

374

643/Т***

4,97

12

Списано на позабалансовий субрахунок суму збитку, що підлягає відшкодуванню перевізником (22,00 + 2,86)

Акт приймання товару,
бухгалтерська довідка

072

29,83

13

Отримано суму компенсації від перевізника

Виписка банку

311

374

529,83

14

Списано з позабалансового субрахунка отриману суму відшкодування

Виписка банку,
бухгалтерська довідка

072

29,83

15

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ у зв’язку з отриманням компенсації

Податкова накладна***

643/Т

641

4,97

* Запис для випадку коли ТЗВ ураховується за методом 1 (у складі первісної вартості товару).
** Запис для випадку коли ТЗВ ураховується за методом 2 (на окремому субрахунку).
*** Податкові зобов’язання з ПДВ нараховуються на вартість наднормативного бою та його перевезення (без урахування штрафних санкцій і пені) згідно з п. 188.1 ПК у зв’язку з виставлянням претензії перевізникові на цю суму. При цьому податкова накладна на суму відшкодування збитків складається на дату отримання компенсації збитків (див., наприклад, ІПК ДФС від 12.07.19 р. № 3250/6/99-99-15-03-02-15/ІПК). При цьому, оскільки вартість бою товару в межах природних втрат та його перевезення включається до первісної вартості товару, податкові зобов’язання з ПДВ згідно з п. 198.5 ПК (негосподарська діяльність) нараховувати не потрібно (див., наприклад, ІПК ДФС від 29.03.18 р. № 1286/6/99-99-15-03-02-15/ІПК).