До відома! Зіпсовані товари, виявлені при оприбуткуванні, а також наднормативні втрати та недостачі товарів, які відбулися при їх транспортуванні, оцінюються виходячи з первісної вартості одиниці придбаних запасів.