п / п

Найменування показника

Відображення у финотчетности

1

2

3

1

Частина заборгованості за довгостроковим кредитом, погашення якої очікується:– після закінчення 12 місяців з дати балансу (Кт 501)

Ряд. 1510 форми № 1 або Ряд. 1595 форми № 1-м

– протягом 12 місяців з дати балансу (Кт 611)

Ряд. 1610 форми № 1, № 1-м

2

Сума заборгованості за короткостроковим кредитом (Кт 601)

Ряд. 1600 форми № 1, № 1-м

3

Сума непогашених процентів за кредитом (Кт 684)

Ряд. 1690 форми № 1, № 1-м

4

Проценти за користування кредитом, нараховані у звітному періоді (за винятком процентів, що підлягають капіталізації)(оборот Дт 792 – Кт 951)

Ряд. 2250 форми № 2 або Ряд. 2270 форми № 2-м

5

Пеня за прострочення кредитного платежу (оборот Дт 791 – Кт 948)

Ряд. 2180 форми № 2, № 2-м.