Зразок

ФГ «Барвінок», код ЄДРПОУ 2223334445, с. Вишневе, Броварського р-ну Київської обл.

Бухгалтерська довідка

Відповідно до видаткової накладної від 05.07.16 р. № 5 та податкової накладної від 05.07.16 р. № 52 було реалізовано зернозбиральний комбайн 1 шт. за ціною 3 600 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 600 000 грн.).

За даними бухгалтерського обліку залишкова вартість зернозбирального комбайна станом на 01.07.16 р. – 2 600 000 грн.

Сума ПДВ, що підлягає перенесенню зі спецрежимної декларації з ПДВ (0121–0123) у загальну (0110), становить 520 000 грн. (2 600 000 грн. х 20 %).

Комбайн використовувався для виробництва пшениці та для надання послуг зі збирання врожаю іншим сільгосппідприємствам, що підтверджується калькуляціями собівартості пшениці та калькуляціями собівартості наданих послуг, актами про надання послуг (копії додаються).

Розподіл суми коригування (520 000 грн.) між рядками 8 таблиць 1–3 додатка 10 до спецрежимної декларації з ПДВ здійснюватиметься пропорційно до обсягів реалізації пшениці та сільгосппослуг за останні 12 календарних місяців, а саме:

  • сума реалізації пшениці за період з 01.07.15 р. до 30.06.16 р. – 5 800 000 грн. (без ПДВ);
  • сума реалізації сільгосппослуг із використанням зернозбирального комбайна – 350 000 грн. (без ПДВ);
  • співвідношення обсягів реалізації пшениці та сільгосппослуг становить: 94 % до 6 %.

Таким чином, у спецрежимній декларації з ПДВ (0121–0123) слід зазначити:

  • у рядку 8 таблиці 1 додатка 10 – «–488 800»;
  • рядку 8 таблиці 3 додатка 10 – «–31 200»;
  • рядку 13 – «–520 000».

У рядку 13 загальної декларації з ПДВ (0110) слід зазначити «520 000».

Головний бухгалтер    (підпис)    О. П. Петренко