№ п/п

Найменування показника

Позитивні моменти для новоствореного платника податків

1

2

3

1

Звітність

Відсутність щоквартальної звітності дозволяє не відволікати протягом року обігові кошти на сплату податку

2

Основні засоби (далі – ОЗ)

Податковий облік ОЗ не ведеться. Платники не дотримуються податкових правил щодо вибору вартісного критерію об'єкта ОЗ, мінімально допустимого строку корисного використання такого об'єкта, не розраховують податкову амортизацію та податкову залишкову вартість ОЗ, не обмежені в застосуванні виробничого методу амортизації. Для них не існує поняття «невиробничі» об'єкти ОЗ. Тобто витрати на амортизацію та ремонти абсолютно всіх об'єктів ОЗ, відображені в бухобліку, платники податків обліковують для цілей податку на прибуток повною мірою

3

Резерви та забезпечення

Юрособа звільнена від обов'язкового формування резервів і забезпечень, якщо вона є суб'єктом мікропідприємництва. Згідно із ч. 3 ст. 55 ГК до суб'єктів мікропідприємництва відносяться суб'єкти господарювання, у яких середня чисельність працівників за календарний рік не перевищує 10 чоловік, а річний дохід становить не більше 2 млн євро в гривневому еквіваленті за середньорічним курсом НБУ