Збільшення (+)
(пп. 139.1.1 ПК)

Зменшення (–)
(пп. 139.1.2 ПК)

1

2

На суму витрат, понесених на формування забезпечення у звітному періоді проведенням Дт 23, 91, 93 – Кт 473
(ряд. 2.1.1 додатка РI*)

На суму витрат, здійснених у звітному періоді за рахунок раніше нарахованого забезпечення, проведення Дт 473 – Кт 20, 26, 28, 631, 651, 661 (ряд. 2.2.1 додатка РI*). Зверніть увагу: якщо в 2015 році або в наступні роки гарантійні витрати відображено за рахунок використання гарантійного забезпечення, сформованого до 01.01.15 р., то бухгалтерський фінрезультат можна зменшити на суму такого використаного забезпечення
(лист ДФС від 04.04.16 р. № 7331/6/99-99-19-02-02-15)

Х

На суму коригування (зменшення) забезпечення, яка збільшує бухгалтерський фінрезультат, розрахований за правилами МСФЗ або П(С)БО, проведення Дт 23, 91, 93 – Кт 473 «сторно» (ряд. 2.2.2 додатка РI*)

* Додаток РI є складовою частиною декларації з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Мінфіну від 20.10.15 р. № 897.