№ п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Витрати

Балансова
вартість

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Здійснено витрати на поточний ремонт виробничої будівлі:
– вартість матеріалів

Наряд
на виконання ремонтних робіт,
вимоги
на відпуск
матеріалів,
бухгалтерські
довідки
231
201
240 000– зарплата працівників ремонтної групи

231

661

100 000

– сума нарахованого ЄСВ (умовно – 40 %)

231

651

40 000

– амортизація інструменту

231

131

20 000

2

Списано на загальновиробничі витрати (далі – ЗВВ)
витрати на поточний ремонт

Акт виконаних
ремонтних робіт,
бухгалтерська
довідка

91

231

400 000

3

Розподілено ЗВВ (умовно):
– на собівартість проведеної продукції

Бухгалтерська
довідка


23


91


260 000


–***


– собівартість реалізованої продукції

901

91

140 000

140 000***

4

Прийнято роботи підрядника з реконструкції будівлі цеху

Акти форми
№ КБ-2в*,
№ КБ-3*

151

631

5 000 000

5

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова
накладна

641

631

1 000 000

6

Віднесено на збільшення вартості будівлі вартість поліпшення

Акт типової
форми № ОЗ-2**

103

151

5 000 000

1 100 000***

3 900 000***

* Затверджена Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 293.

** Затверджена Наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352.

*** У податковому обліку:

а) витрати на поточний ремонт буде включено в межах ремонтного ліміту:

– до витрат у складі собівартості реалізованої продукції в періоді реалізації такої продукції – 260 000 грн.;

– до витрат як нерозподілені постійні ЗВВ у періоді їх здійснення – 140 000 грн.;

б) витрати на реконструкцію виробничої будівлі:

– включаються до складу витрат (собівартості реалізованої продукції) у сумі 1 100 000 грн. у межах залишку ремонтного ліміту (1 500 000 грн. – 400 000 грн.);

– збільшують балансову вартість будівлі (ОЗ групи 3) на суму перевищення ремонтного ліміту в розмірі 3 900 000 грн. (5 000 000 грн. – 1 100 000 грн.).

Для правильного обліку витрат на поліпшення ОЗ необхідно вести окремий облік використання ремонтного ліміту.