№ п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Облік в орендодавця

1

Відображено вартість придбаного об'єкта «Поліпшення орендованого ОЗ» при поверненні будівлі з оренди

Акт прийманняпередачі об'єкта

152

685

35 000

100

152

35 000

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

685

7 000

3

Перераховано компенсацію (оплачено поліпшення)

Виписка банку

685

311

42 000

Облік в орендаря

1

Повернуто орендовану будівлю орендодавцю

Акт прийманняпередачі об'єкта

01

560 000

2

Відображено реалізацію об'єкта «Поліпшення орендованого ОЗ»

377

712

42 000

3

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

712

641

7 000

4

Переведено об'єкт до складу необоротних активів, що утримуються для продажу

Бухгалтерська довідка

286

117

5 000

131

120 678

5

Списано балансову вартість об'єкта «Поліпшення орендованого ОЗ»

Відомість нарахування амортизації

943

286

5 000

6

Отримано компенсацію від орендодавця (оплачено поліпшення)

Виписка банку

311

377

42 000