№ п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Облік в орендодавця

1

Передано обладнання в операційну оренду

Акт прийманняпередачі об'єкта

104/2

104/1

170 000

131/1

131/2

20 000

2

Нараховано орендну плату за місяць

Акт приймання наданих послуг

377

713

720

3

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

713

641

120

4

Відображено суму амортизації, нараховану на передане в оренду обладнання

Відомість нарахування амортизації

949

131/2

230

5

Відображено вартість ремонту, проведеного орендарем

Акт наданих послуг

949

685

1 780

6

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

356

7

Здійснено часткове зарахування заборгованостей (у сумі нарахованої орендної плати)

Акт взаємозаліку

685

377

720

Облік в орендаря

1

Отримано в операційну оренду виробниче обладнання

Акт прийманняпередачі об'єкта

01

150 000

2

Нараховано орендну плату за місяць

Акт приймання наданих послуг

23

685

600

3

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

120

4

Відображено вартість ремонту, проведеного силами підприємства

Акт типової форми № ОЗ-2*

949

661, 651

1 780

5

Передано орендодавцю результати ремонтних робіт

Акт наданих послуг (звіт про витрати)

377

719

2 136

6

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

719

641

356

7

Здійснено зарахування заборгованостей у сумі нарахованої орендної плати

Протокол про зарахування (акт взаємозаліку)

685

377

720

* Затверджена Наказом № 352.