№ п/п

Зміст операції

Первинні документи

 Бухгалтерський облік

Коригування фінрезультату1

Дт

Кт

Сума

Збільшенн
(+)

Зменшення
(–)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Нараховано знос обладнання за період із 01.01.16 р. по 29.02.16 р.

Відомість нарахування амортизації

23

131

6 0002

6 000

6 000

2

Відображено витрати на демонтаж обладнання, виведеного з експлуатації

Акт приймання-передачі виконаних робіт

976

631

2 700

3

Списано суму зносу обладнання при його виведенні з експлуатації

Наказ керівника, акт типової форми № ОЗ-13, інвентарна картка обліку ОЗ типової форми № ОЗ-63, бухгалтерська довідка

131

104

72 000

1 Проводиться після закінчення звітного періоду (року або кварталу) для визначення об’єкта обкладення податком на прибуток у платників, які застосовують коригування на різниці.
2 2 міс. х 3 000 грн. = 6 000 грн.
3 Затверджена Наказом № 352.

4

29.02.16 р. Переведено обладнання до складу необоротних активів, утримуваних для продажу

Типова форма № ОЗ-6, бухгалтерська довідка

286

104

108 000

5

31.03.16 р. Відображено на дату балансу суму перевищення балансової вартості обладнання над його ЧВР

Бухгалтерська довідка

946

286

8 000

8 0001

6

18.04.16 р. Відображено дохід від реалізації обладнання

Накладна, акт приймання-передачі

377

712

120 000

7

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ2:
– виходячи з фактичної ціни продажу

 Податкова накладна3

 712

641/ПДВ

 20 0002

 –

 –

– на суму перевищення балансової вартості обладнання над вартістю його реалізації

Податкова накладна4

949

641/ПДВ

1 6002

8

Списано балансову вартість обладнання

Реєстри бухобліку

943

286

100 000

100 000

108 000

9

Відображено фінансовий результат від продажу обладнання

712

791

100 000

791

946, 943, 949, 976

112 3005

1 Згідно з абзацом третім п. 138.1 ПК.
2 Податкові зобов'язання з ПДВ не можуть бути нижче від залишкової вартості обладнання на момент його виведення з експлуатації. Сума ПДВ дорівнює 21 600 грн. (108 000 грн. х 20 %).
3 Призначена для покупця.
4 Виписується продавцем «на себе» і залишається в нього.
5 2 700 грн. + 8 000 грн. + 1 600 грн. + 100 000 грн. = 112 300 грн.