Період (місяць)

Первісна вартість об'єкта ОЗ

Фактичний місячний обсяг продукції, од.

Місячна сума амортизації
(гр. 3 х 0,24)

Сума накопиченої амортизації

 Залишкова вартість
(гр. 2 – гр. 5)

1

2

3

4

5

6

1-й

250 000

25 000

5 760

5 760

244 240

2-й

250 000

19 000

4 560

10 320

239 680

3-й

250 000

24 500

5 880

16 200

233 800

...

...

...

...

...

...

60-й

250 000

1 000

240

240 000

10 000