Період (роки)

Первісна вартість об'єкта ОЗ

Річна сума амортизації

Сума накопиченої амортизації

 Залишкова вартість об'єкта ОЗ
(гр. 2 – гр. 4)

Сума щомісячної амортизації
(гр. 3 : 12)

1

2

3

4

5

6

1-й

250 000

100 000
(250 000 х 40 %)

100 000

150 000

8 333,33

2-й

250 000

60 000
(150 000 х 40 %)

160 000

90 000

5 000,00

3-й

250 000

36 000
(90 000 х 40 %)

196 000

54 000

3 000,00

4-й

250 000

21 600
(54 000 х 40 %)

217 600

32 400

1 800,00

5-й

250 000

22 400
(32 400 – 10 000)

240 000

10 000

1 866,67

* Сума амортизації за останній рік визначена як різниця між залишковою вартістю об'єкта на початок року та ліквідаційною вартістю.