Період (роки)

Первісна вартість об'єкта

Річна сума амортизації

Сума накопиченої амортизації

 Залишкова вартість об'єкта ОЗ
(гр. 2 – гр. 4)

Сума щомісячної амортизації
(гр. 3 : 12)

1

2

3

4

5

6

1-й

250 000

48 000

48 000

202 000

4 000

2-й

250 000

48 000

96 000

154 000

4 000

3-й

250 000

48 000

144 000

106 000

4 000

4-й

250 000

48 000

192 000

58 000

4 000

5-й

250 000

48 000

240 000

10 000

4 000