Об'єкт оренди

Розподіл орендної плати між її отримувачами

до держбюджету

орендодавцю

1

2

3

1. Орендодавець – ФДІУ

Цілісний майновий комплекс (далі – ЦМК)

100 %

Нерухоме майно держпідприємств(за винятком підприємств кінематографії, які відносяться до сфери управління Мінкультури на період до 31.12.16 р.)

70 %

30 %

Примітка. Пунктом 5.4 Типового договору оренди держмайна, затвердженого наказом Фонду держмайна від 23.08.2000 р. № 1774, установлено, що орендар повинен своєчасно та в повному обсязі сплачувати орендну плату до держбюджету і балансоутримувачу. При цьому в платіжних дорученнях, які оформляє орендар, указується «Призначення платежу» за зразком, який надає орендодавець листом при укладанні договору оренди. Тобто обов'язок розподіляти суму орендного платежу покладається на орендаря.

Майно, яке не ввійшло до статутного фонду держпідприємств, створених у процесі приватизації

100 %

Об'єкти житлового фонду, які не ввійшли до статутного фонду держпідприємств

70 %

30 %

2. Орендодавець – держпідприємство (організація)

ЦМК структурного підрозділу підприємства, нерухоме майно

30 %

70 %