Фрагмент 2

<...>

№ з/п рядка податкової накладної, що коригується

Причина коригування

Номенклатура товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується

Код товару згідно з УКТЗЕД

Одиниця виміру товару/послуги

Коригування кількості

Коригування вартості

Код ставки

Код пільги

Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість

умовне позначення (українське)

код

зміна кількості, об'єму, обсягу (–) (+)

ціна постачання товарів/послуг

зміна ціни (–) (+)

кількість постачання товарів/ послуг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Зміна номенклатури

Фарба Pinotex Interior

 

шт.

2009

–100

200

 

 

20

 

–20 000

1

Зміна номенклатури

Фарба Pinotex Interior

3209100000

шт.

2009

100

200

 

 

20

 

20 000

<...>