№ п/п

Вид доходу

Дата визнання доходу

1

2

3

1

Дохід, отриманий у грошовій формі(п. 292.1, 292.6 ПК), у т. ч.

Дата отримання коштів у готівковій або безготівковій формі

– дохід від торгівлі товарами або послугами з використанням торговельних автоматів або іншого подібного обладнання, яке не передбачає наявності РРО

Дата вилучення грошової виручки з таких торговельних автоматів і подібного обладнання (п. 292.7 ПК)

– дохід від торгівлі товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати з використанням жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України

Дата продажу таких жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків (п. 292.8 ПК)

2

Дохід від реалізації товарів за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або агентськими договорами*

Дата виникнення доходу залежить від умов договору:

– при виплаті замовником винагороди єдиннику окремою сумою – це дата отримання таких коштів (п. 292.6 ПК, лист ДФС України від 12.08.15 р. № 17056/6/99-99-15-03-01-15);

– при утриманні винагороди з виручки за реалізований товар, отриманої єдинником від покупця, – дата отримання цих коштів (п. 292.6 ПК)

* Доходом уважається сума винагороди, отримана за таким договором (п. 292.4 ПК). Транзитні кошти, отримувані єдинником від клієнта для виконання або організації виконання посередницьких договорів, не включаються до доходу.

3

Сума кредиторської заборгованості зі строком позовної давності, що закінчився (тільки єдинників третьої групи – платників ПДВ) (п. 292.3 ПК). Сума ПДВ у простроченій кредиторській заборгованості не включається до доходу*

Дата списання кредиторської заборгованості(п. 292.6 ПК)

4

Безплатно отримані протягом звітного періоду товари (роботи, послуги)**

Дата підписання акта приймання-передачі таких товарів (робіт, послуг) (п. 292.6 ПК)

5

Дохід від здачі в оренду нерухомості (орендна плата) та отримана компенсація вартості комунальних послуг згідно з виставленими рахунками

Такі суми, включаючи компенсацію вартості комунальних послуг, повністю включаються до доходу єдинника на дату їх оплати***

* У єдинників, не зареєстрованих платниками ПДВ, безнадійна кредиторська заборгованість:
– за отриманими і неоплаченими товарами (роботами, послугами) не включається до доходів. Правда, є ризик визнання таких товарів безплатно отриманими, тоді доведеться визнати дохід у розмірі їх вартості (ЗІР, категорія 107.04);
– отриманими авансами не потрапляє до доходу (раніше передоплата вже була віднесена на дохід на дату отримання).
** Вартість товарів (робіт, послуг), безплатно отриманих за усною домовленістю, не входить до доходу єдинника, а враховується як загальний оподатковуваний дохід фізособи (ЗІР, категорія 107.04).
*** Якщо орендар самостійно не укладає договори на споживання комунальних послуг, а компенсує їх вартість орендодавцю, то в єдинника другої групи ця сума буде вважатися доходом, отриманим від виду діяльності, не зазначеного в реєстрі платників єдиного податку, і до такого доходу буде застосовуватися ставка єдиного податку в розмірі 15 % (ЗІР, категорія 107.04).