№ п/п

Категорія працівників

Підтвердні документи

1

2

3

Відпустка повної тривалості до закінчення 6 місяців роботи на підприємстві або в слушний для працівника час (ч. 7, ч. 13 ст. 10 Закону № 504)

1

Жінка напередодні або після відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами

Листок непрацездатності, виданий у зв'язку з вагітністю та пологами

2

Жінка, яка має двох і більше дітей віком до 15 років

Свідоцтво про народження дітей

3

Жінка, яка має дитину-інваліда

Свідоцтво про народження дитини.
Документ про інвалідність дитини

4

Інвалід

Документ про інвалідність

5

Працівник віком до 18 років

Паспорт працівника

6

Батьки – вихователі дитячих будинків сімейного типу

Свідоцтво про народження дітей. Рішення райдержадміністрації або виконкому міськради про створення дитячого будинку сімейного типу.
Договор між батьком-вихователем і райдержадміністрацією або виконкомом міськради

Відпустка повної тривалості до закінчення 6 місяців роботи на підприємстві
(ч. 7 ст. 10 Закону № 504)

7

Чоловіки, чиї дружини перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами

Свідоцтво про шлюб. Довідка з місця роботи дружини про її перебування в декретній відпустці

8

Особи, звільнені після проходження строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу або альтернативної (невоєнної) служби, якщо після звільнення зі служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не рахуючи часу проїзду до місця проживання

Військовий квиток

9

Сумісник (одночасно з відпусткою за основним місцем роботи)

Довідка з основного місця роботи сумісника про надання йому чергової відпустки з такого-то числа

10

Працівники, які успішно навчаються в навчальних закладах і бажають приєднати щорічну відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою

Довідка-виклик навчального закладу, у якій зазначено відповідний навчальний захід

11

Працівники, які не використали на попередньому місці роботи повністю або частково щорічну відпустку і не отримали за неї грошову компенсацію

Довідка з попереднього місця роботи

12

Працівники, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування

Путівка (курсівка) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування

Відпустка в зручний для працівника час (ч. 13 ст. 10 Закону № 504)

13

Одинока мати, яка виховує дитину без батька (одинокий батько, який виховує дитину без матері)

1. Свідоцтво про народження дитини.
2. Документ, що підтверджує відсутність батька або матері (один або декілька залежно від ситуації) (листи Мінпраці та соцполітики від 21.07.08 р. № 187/13/116-08 та Мінсоцполітики від 30.05.14 р. № 193/13/123-14):

  • свідоцтво про смерть батька (матері);
  • рішення суду про позбавлення батьківських прав батька (матері);
  • документ про неучасть батька (матері) у вихованні дитини, зокрема один з нижченаведених документів:

– рішення органів опіки та піклування або суду про неучасть батька (матері) у вихованні дитини;
– постанова слідчого про розшук батька (матері) у справі про стягнення аліментів;
– довідка зі школи (дитячого садка) про неучасть батька (матері) у вихованні дитини;
– акт соціально-побутової або іншої комісії про неучасть батька (матері) у вихованні дитини;
– медичні документи про перебування батька (матері) на тривалому лікуванні

14

Опікуни та піклувальники

1. Свідоцтво про народження дитини.
2. Рішення суду або органу опіки та піклування про встановлення опіки або піклування над дітьми

15

Інші одинокі особи, які фактично виховують одного або більше дітей до 15 років за відсутності батьків

1. Свідоцтво про народження дитини (дітей).
2. Документ, що підтверджує ступінь спорідненості з дитиною.
3. Довідка з місця проживання про проживання разом з дитиною.
4. Документи, що підтверджують відсутність батьків (один або декілька залежно від ситуації), перелічені в рядку 13 цієї таблиці

16

Дружини (чоловіки) військовослужбовців

1. Свідоцтво про шлюб.
2. Довідка з місця служби чоловіка (дружини) про проходження військової служби