Умови
договору

Норми ЦК

Пояснення

Як це виглядає
в нашій ситуації

1

2

3

4

Сторони
договору:
юридичні та
фізичні особи

Ч. 1, 4 ст. 202 ЦК

Зазвичай сторони договору: поручитель і кредитор (двосторонній договір).

Можливо: поручитель, кредитор, боржник (тристоронній договір)

Поручитель – «Prudens ltd»,

кредитор – «ТОВ «Імпекс-1»,

боржник – «Olivera СО»

Форма
договору

Ст. 547 ЦК

Письмова форма

Складаємо окремий договір поруки, у якому чітко зазначаємо, за яким основним договором (постачання, купівлі-продажу) поручитель бере на себе відповідальність за виконання зобов'язання боржником

Відповідальність поручителя

Ст. 554 ЦК

Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що й боржник: сплата основного боргу, неустойки, проценти, відшкодування збитків (дивимося основний договір). Можна передбачити інший обсяг відповідальності, тобто зменшити відповідальність (ризики) поручителя

Поручитель відповідає за боржника в повному обсязі, включаючи сплату неустойки, передбачену основним договором.

Поручитель не відповідає за відшкодування боржником суми збитків

Зобов'язання боржника

Ст. 553 ЦК

Поручитель може забезпечити виконання як зобов'язання боржника, що вже виникло, так і тих його зобов'язань, які виникнуть у майбутньому перед цим кредитором

Поручитель забезпечує такі зобов'язання боржника за основним договором: оплату поставленого товару в сумі 20 000 євро

Оплата
поруки

Ч. 3
ст. 554, ст. 558 ЦК

Поручитель має право на оплату послуг, наданих їм боржникові, якщо інше не зазначене в договорі

Боржник виплачує поручителю винагороду в розмірі 200 євро

Вид відповідальності

Ст. 554 ЦК

Солідарна: перед кредитором відповідають боржник і поручитель.

Субсидіарна: кредитор виставляє вимоги спочатку боржникові, потім – поручителю

Кредитор звертається до поручителя наступного дня після відмови боржника виконати свої зобов'язання (невиконання боржником своїх зобов'язань) за основним договором, надавши йому докази такої відмови (невиконання)

Повідомлення

Ст. 555 ЦК

Поручитель зобов'язаний повідомити боржникові про надходження вимоги. Боржник, що виконав зобов'язання, зобов'язаний повідомити про це поручителю

Поручитель зобов'язаний повідомити боржникові протягом 5 днів про виконання зобов'язання і додати копії підтвердних документів. Якщо боржник виконав зобов'язання, він повинен повідомити поручителя

Права
вимоги
до боржника

Ч. 2
ст. 556 ЦК

Поручник, який виконав зобов'язання, стає кредитором боржника

Кредитор надає поручителю протягом 10 днів після виконання поручителем свого зобов'язання всі документи до основного договору, що підтверджують наявність вимог до боржника

Припинення
поруки

Ст. 50, 59 ЦК

У ЦК перелічено всі умови для припинення поруки. Треба продумати, які з них включити до договору

Сторони зазначають конкретні умови припинення поруки в договорі