№ п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

В орендодавця

1

Сформовано собівартість послуг оренди за місяць

Рахунки за комунальні послуги, відомість нарахування амортизації

23

131, 631

72 000

2

Відображено податковий кредит із ПДВ за придбаними комунальними послугами

Податкові накладні від постачальників комунальних послуг

641

631

4 000

3

Нараховано суму орендної плати за місяць

Акт наданих послуг

361

703

96 000

4

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

703

641

16 000

5

Отримано орендну плату від орендаря

Виписка банку

311

361

96 000

6

Списано собівартість послуг оренди

Бухгалтерська довідка

903

23

72 000

7

Сформовано фінансовий результат

703

791

80 000

791

903

72 000

В орендаря

1

Нараховано орендну плату за місяць

Акт наданих послуг

93

681

96 000

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

644

16 000

3

Перераховано орендну плату орендодавцеві

Виписка банку

681

311

96 000