№ п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Списано знос ліквідованого НА

Акт вибуття (типова форма № НА-3)

133

12

10 000

2

Списано залишкову вартість ОЗ

976

12

2 000

3

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ*

Податкова накладна

976

641/ПДВ

400

* Згідно з пп. «д» пп. 14.1.191 ПК ліквідація необоротних активів за бажанням платника податків прирівнюється до постачання товару. Тому необхідно нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ виходячи зі звичайної ціни, але не нижче від балансової.