№ п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Списано знос переданого НА

Акт вибуття (типова форма № НА-3)

133

12

2 000

2

Списано залишкову вартість ОЗ

976

12

8 000

3

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ*

Податкова накладна

976

641/ПДВ

1 600

* Згідно з пп. 14.1.185 ПК безплатне постачання прав на об'єкти інтелектуальної власності або інші НА підпадає під визначення постачання послуг і підлягає обкладенню ПДВ.