№ п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Оприбутковано безплатно отриманий НА

Акт приймання-передачі (типова форма № НА-1)

12

424

15 000

2

Нараховано амортизацію (сумарно за весь період використання активу)

Регістри бухобліку

92

133

7 000

3

Відображено зменшення додаткового капіталу на суму визнаного доходу

424

745

7 000

4

Переведено НА до складу необоротних активів, що утримуються для продажу

Акт вибуття (типова форма № НА-3)

286

12

8 000

5

Списано знос

Регістри бухобліку

133

12

7 000

6

Списано суму додаткового капіталу до складу нерозподіленого прибутку

424

441

7 000

7

Реалізовано НА

Акт приймання-передачі

377

712

12 000

8

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

712

641/ПДВ

2 000

9

Списано балансову вартість НА

Регістри бухобліку

943

286

8 000

10

Отримано оплату від покупця

Виписка банку

311

377

12 000