№ п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Коригування фінрезультату

Дт

Кт

Сума

(+)

(–)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Збільшено первісну вартість НА на суму дооцінки (16 800 – 12 000)

Регістри бухобліку, звіт оцінювача

12

412

4 800

2

Збільшено амортизацію НА на суму дооцінки (9 800 – 7 000)

412

133

2 800

3

Переведено НА до складу необоротних активів, що утримуються для продажу

Акт вибуття (типова форма № НА-3)

286

12

7 000

4

Списано знос

Регістри бухобліку

133

12

9 800

5

Списано дооцінку НА, що утримується для продажу, на нерозподілений прибуток(4 800 – 2 800)

412

441

2 000

6

Реалізовано НА

Акт приймання-передачі

377

712

9 000

7

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

712

641/ ПДВ

1 500

8

Списано балансову вартість НА

Регістри бухобліку

943

286

7 000

7 000

5 000*

9

Отримано оплату від покупця

Виписка банку

311

377

9 000

* Переоцінка не впливає на вартість НА в податковому обліку (п. 138.1–138.3 ПК, а також роз'яснення в Листі № 5342). Слід зазначити, що різниці між бухгалтерським і податковим обліком виникають тільки в підприємств, річний дохід у яких перевищує 20 млн грн. Підприємства, у яких річний дохід менше від цієї суми, можуть не коригувати фінрезультат.