№ п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Переведено НА до складу необоротних активів, що утримуються для продажу

Акт вибуття (типова форма № НА-3)*

286

12

5 000

2

Списано знос

Регістри бухобліку

133

12

7 000

3

Реалізовано НА

Акт приймання-передачі

377

712

6 000

4

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

712

641/ПДВ

1 000

5

Списано балансову вартість НА

Регістри бухобліку

943

286

5 000

6

Отримано оплату від покупця

Виписка банку

311

377

6 000

* Затверджена Наказом № 732.