Код продукції 

Вид продукції 

Залишок на початок звітного місяця 

Усього надійшло продукції у звітному місяці 

Усього реалізовано продукції у звітному місяці 

Залишок на кінець звітного місяця 

Примітки 

67 

Коньяк 

– 

–