з/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

12.02.14 р.

Курс НБУ – 10,678648 грн. за $1 (умовно).

Зареєстровано статутний капітал ТОВ «Українець», у т. ч. частка фірми «Німець ЛТД» ($300 000 х 10,678648)

Статут,
установчий
договір

46

40

$300 000,00

3 203 594,40

2

31.03.14 р.

Курс НБУ – 10,76 грн. за $1 (умовно).

Нараховано курсову різницю на дату балансу

[(10,76 – 10,678648) х $300 000]

Бухгалтерська
довідка

46

425

24 405,60

–*

3

04.04.14 р. Курс НБУ – 10,82 грн. за $1 (умовно). Погашена нерезидентом заборгованість за внесками до СК ТОВ «Українець» ($300 000 х 10,82)

Виписка
банку

312

46

$300 000,00

3 246 000,00

4

Нараховано курсову різницю на суму
операції (оплати)

[(10,82 – 10,76) х $300 000]

Бухгал-
терська
довідка

46

425

18 000,00

–*

* У податковому обліку курсові різниці із заборгованості іноземного інвестора за внесками до статутного капіталу не відображуються (пп. 136.1.3 ПК, Узагальнююча консультація № 574).