№ п/п

Найменування товару

Кількість, шт.

Первісна вартість одиниці
товару
(без ПДВ)

Продажна вартість одиниці товару (із ПДВ)
[(гр. 4 + гр. 4 х
х 16,7 %) х 1,2]

Торговельна
націнка
на одиницю товару
(гр. 5 – гр. 4)

Первісна
вартість
партії товару
(гр. 3 х гр. 4)

Продажна
вартість
(із ПДВ)
партії товару
(гр. 3 х гр. 5)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Соус томатний

2 990

10

14

4

29 920

41 860

2

Сік томатний

1 000

15

21

6

15 000

21 000

Разом

3 990

х

х

х

44 920

62 860