п/п

Найменування товару

Кількість, шт.

Договірна ціна (без ПДВ)

ТЗВ

Відсоток ТЗВ
від загальної
договірної вартості
[гр. 6 : гр. 5
(р. 1 + р. 3) х 100], %

Сума ТЗВ,
що припадають
на кожен вид
товару
(гр. 7 х гр. 5)

Первісна ціна

одиниці
товару

партії
товару
(гр. 3 х
х гр. 4)

партії
товару

одиниці товару
(гр. 9 :
: гр. 3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Соус томатний, у т. ч.:

3 000

10,00

30 000,00

2 000,00

4,44
(2 000,00 :
: 45 000,00 х
х 100)

1 332,00

х

х

– понаднормативний бій

8

10,00

80,00

3,55

х

х

– бій у межах норм

2

10,00

20,00

0,90

х

х

2

Разом оприбутковано за фактичними показниками

2 990

х

х

1 328,45
(1 332,00 –
– 3,55)

29 920,00
(30 000 –
– 80,00)

10,00

3

Сік томатний

1 000

15,00

15 000,00

668,00
(2 000,00 –
– 1 332,00)

15 000,00

15,00

4

Разом

(ряд. 2 + ряд. 3)

3 990

х

х

2 000,00

х

1 996,45

44 920,00

х

Примітка. На склад оприбутковується фактично отримана кількість банок із соусом (2 990 шт.) і соком (1 000 шт). Вартість бою під час транспортування товару в межах норм природних втрат (20,00 грн. + 0,90 грн. = 20,90 грн.) відноситься на збільшення первісної вартості фактично оприбуткованої кількості товарів (п. 2.3, 5.7 Методрекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Мінфіну України від 10.01.07 р. № 2, далі - Методрекомендації № 2).

Вартість бою (з урахуванням ТЗВ) понад норми природних втрат (80,00 грн. + 3,55 грн. = 83,55 грн.) відноситься на витрати звітного періоду. У разі встановлення осіб, які мають відшкодувати такі втрати, сума, що підлягає відшкодуванню, включається до складу дебіторської заборгованості та іншого операційного доходу (п. 2.3, 5.7 Метод-
рекомендацій № 2).