№ з/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Відвантажено товар на експорт

МД форми МД-2, накладна

362

702

€10 000

160 0001

160 000

2

Сплачено вивізне мито за ставкою 10 % від митної вартості товару

(160 000 х 10 %)

Виписка банку

377

311

16 000

3

Нараховано вивізне мито

МД
форми МД-2

93

377

16 000

16 000

4

Списано собівартість реалізованого товару

Регістри
бухгалтерського обліку

902

281

50 000

50 000

5

Повернуто товар нерезидентом2

МД типу ІМ-41
«Реімпорт»

704

362

€10 000

160 0003

–160 000

6

Повернуто вивізне мито

311

377

16 000

7

Включено до доходу суму повернутого вивізного мита

377

719

16 000

16 0004

8

Відкориговано собівартість реалізованого товару методом «сторно»

902

281

50 000

–50 000

9

Нараховано ПДВ (160 5005 х 20 %)

641

377

32 100

10

Сплачено ПДВ

Виписка банку

377

311

32 100

1 Податкова накладна оформлюється в двох примірниках (обидва для експортера) на суму 160 000 грн., ПДВ 0 %, загальна суму податкової накладної – 160 000 грн.

2 На дату повернення товару курсові різниці не розраховуємо, оскільки дана заборгованість не встигла стати монетарною в розумінні П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів». Це сталось би у випадку, якби між датою відвантаження та датою повернення була дата балансу. Тоді відображені на дату балансу курсові різниці за монетарною заборгованістю ми б мали сторнувати в бухгалтерському та податковому обліку (на тій підставі, що на момент повернення заборгованість змінила свій статус з монетарної на немонетарну).

3 Розрахунок коригування до раніше виданої податкової накладної на суму 160 000 грн., ПДВ 0 %, загальна сума розрахунку коригувань – 160 000 грн., оформлюється в двох примірниках (обидва для експортера).

4 Згідно з пп. 135.5.15 ПК.

5 Лише тепер нам знадобився офіційний курс НБУ – для визначення митної вартості та нарахування митних платежів:

Митна вартість = €10 000 х 16,05 = 160 500 грн.