п/п

Зміст операцій

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

Облік у ПП «Алекса» (постачальника-кредитора)

1

Відвантажено товар покупцеві

Видаткова
накладна, ТТН

361/Н

702

36 000

30 000

2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

702

641/Н

6000

3

Списано собівартість реалізованих товарів

Не оформляється

902

281

23 000

23 000

4

Відображено фінансовий результат:

– дохід від реалізації


702


791


30 000– собівартість реалізованих робіт

791

902

23 000

5

Укладено договір переведення грошового боргу

Акт звіряння, договір переведення боргу

377/Й

361/Н

36 000

6

Сплачено борг новим боржником

Виписка банку

311

377/Й

36 000

Облік у ТОВ «Нікс» (покупця – первісного боржника)

1

Отримано товар від постачальника

Накладна, ТТН

281

631/А

30 000

2

Відображено податковий кредит
із ПДВ

Податкова
накладна

641/А

631

6 000

3

Виконано роботи для замовника

Акт виконаних робіт

361/Й

703

42 000

35 000

4

Нараховано податкові зобов'язання
з ПДВ

Податкова
накладна

703

641/Й

7 000

5

Відображено собівартість робіт

Не оформляється

903

23

27 000

27 000

6

Відображено фінансовий результат:

– дохід від реалізації


703


791


35 000– собівартість реалізованих робіт

791

903

27 000

7

Укладено договір про переведення боргу

Договір про переведення боргу

631/А

685/Й

36 000

8

Погашено заборгованість замовника взаємозаліком зустрічних однорідних вимог згідно з угодою про переведення боргу

Акт звіряння,
договір переведення боргу

685/Й

361/Й

36 000

9

Отримано від замовника кошти (решта заборгованості за роботи)

Платіжне
доручення,
виписка банку

311

361/Й

6 000

Облік у ПАТ «Йєті» (нового боржника)

1

Прийнято роботи від виконавця

Акт виконаних робіт

23

631/Н

35 000

35 000

2

Відображено податковий кредит
із ПДВ

Податкова
накладна

641/Н

631

7 000

3

Проведено взаємозалік зустрічних однорідних вимог за договором переведення грошового боргу, укладеним з виконавцем робіт

Акт звіряння,
договір переведення боргу

631/Н

685/А

36 000

4

Погашено грошовий борг перед кредитором за договором переведення боргу

Платіжне
доручення,
виписка банку

685/А

311

36 000

5

Погашено решту заборгованості за роботи перед виконавцем

631/Н

311

6 000