ФРАГМЕНТ 2

ТОВ «Любисток»

підприємство, установа, організація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33533533

Типова форма № НА-3

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник підприємства Петров І. С.

(підпис, ім'я, по батькові, прізвище)

«29» березня 2014 р.

Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності
у складі нематеріальних активів № 12

«29» березня 2014 р.


з/п

Об'єкт права інтелектуальної власності

Власник об'єкта права інтелек-туальної власності

Строк
корисного викорис­тання

Назва

Найменування та номер документа, що підтверджує майнові права на об'єкт

Дата виник­нення права

1

2

3

4

5

6

1

Етикетка паперова

Патент № КЛ-135648

01.04.09 р.

ТОВ «Любисток»

5 років

Дебет

Кредит

Дата вибуття
(ліквідації)

Первісна (пере­оцінена) вартість, грн.

Залиш­кова вартість, грн.

Ліквіда­ційна
вартість, грн.

При­мітки

Рахунок, субраху­нок

Код
аналі­тичного обліку

Рахунок, субраху­нок

Код
аналітич­ного обліку

7

8

9

10

11

12

13

14

15

133

123

29.03.14 р.

500

0

0

Комісія, створена на підставі наказу (розпорядження) від 28 лютого 2013 р. № 25, розглянула документи, які підтверджують ідентифікацію об'єкта права інтелектуальної власності для вибуття (ліквідації) з господарського обороту Етикетка паперова

(повна назва об'єкта права інтелектуальної власності)

Правові умови вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності з господарського обороту

Закінчення строку дії патенту № КЛ-135648

Місце вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності Цех пакування

Зворотний бік акта вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів

Об'єкт права інтелектуальної власності придатний/не придатний для реалізації та підлягає/не підлягає ліквідації Не придатний, підлягає ліквідації у зв’язку із закінченням строку дії

(зазначити, чому не придатний)

Існує/не існує економічна вигода від реалізації об'єкта права інтелектуальної власності

Не існує

(зазначити, чому не існує, суму вигоди)

Висновок комісії Зняти з обліку підприємства етикетку паперову, право на використання якою надано патентом від 01.04.08 р. № КЛ-135648.

(щодо реалізації об'єкта права інтелектуальної власності, вибуття (ліквідації), зняття з обліку тощо)

Голова комісії головний технологАльохін Альохін В. А.

(посада) (підпис) (ім'я, по батькові, прізвище)

Члени комісії менеджер Буденний Буденний І. І.

(посада) (підпис) (ім'я, по батькові, прізвище)

маркетолог Іванова Іванова О. Л.

(посада) (підпис) (ім'я, по батькові, прізвище)

бухгалтер Карпенко Карпенко Т. М.