ФРАГМЕНТ 1

<...>

ТОВ «Любисток»

підприємство, установа, організація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33533533

Типова форма № НА-1

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник підприємства Петров І. С.

(підпис, ім'я, по батькові, прізвище)

«29» березня 2014 р.

Акт введення в господарський оборот об'єкта права
інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів № 11

«29» березня 2014 р.


з/п

Об'єкт права інтелектуальної власності

Власник об'єкта права інтелектуальної власності

Строк корисного використання

Назва

Найменування та номер документа, що підтверджує майнові права на об'єкт

Дата виникнення права

1

2

3

4

5

6

1

Етикетка паперова

Патент
№ АМ497569

11.03.14 р.

ТОВ «Любисток»

10 років

Дебет

Кредит

Дата введення об'єкта інтелект­туальної власності в господ­дарський оборот

Первісна вартість, грн.

Річна сума
аморти­зації, грн.

Ліквіда­ційна вартість,
грн.

Рахунок, субрахунок

Код аналітич­ного обліку

Раху­нок, субраху­нок

Код аналі­тич­ного обліку

7

8

9

10

11

12

13

14

123

154

29.03.14 р.

5 000,00

487,50

125,00

Комісія, яка створена на підставі наказу (розпорядження) від 28лютого 2014 р. № 25, розглянула документи, які підтверджують ідентифікацію об'єкта права інтелектуальної власності, для введення в господарський оборот Етикетка паперова

(повна назва об'єкта права інтелектуальної власності)

Правові умови введення об'єкта права інтелектуальної власності в господарський оборот

Патент № АМ-497569

(назва документації)

Характеристика об'єкта права інтелектуальної власності за призначенням

Використовується для нанесення на упаковку харчових продуктів із метою інформування про виробника та просування товарів підприємства на ринку

Місце використання об'єкта права інтелектуальної власності Цех пакування ТОВ «Любисток»

Зворотний бік акта введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів

Вартість придбання 5 000,00 гривень.

Документ, який підтверджує вартість об'єкта права інтелектуальної власності Рахунки на оформлення патенту № АМ-497569

Об'єкт права інтелектуальної власності придатний/непридатний для реалізації або використання Придатний для використання

(зазначити, чому непридатний)

Потрібне/не потрібне доведення до стану, придатного для використання Не потрібно

(зазначити, що саме потрібно)

Існує/не існує можливість отримання майбутніх економічних вигід від реалізації або використання об'єкта права інтелектуальної власності

Існує

(зазначити, чому саме не існує)

Висновок комісії Об’єкт права інтелектуальної власності – етикетка паперова, придатний для використання в господарський діяльності, взяти на облік об’єктів права інтелектуальної власності у складі НМА підприємства

(щодо придатності об'єкта права інтелектуальної власності, доведення до стану, придатного для використання, прийняття на облік тощо)

Голова комісії головний технолог Альохін Альохін В. А.

(посада) (підпис) (ім'я, по батькові, прізвище)

Члени комісії менеджерБуденнийБуденний І. І.

(посада) (підпис) (ім'я, по батькові, прізвище)

маркетологІвановаІванова О. Л.

(посада) (підпис) (ім'я, по батькові, прізвище)

бухгалтер КарпенкоКарпенко Т. М.

(посада) (підпис) (ім'я, по батькові, прізвище)

Особа, відповідальна за прийняття об'єкта права інтелектуальної власності

нач. цеху пакуванняОстапенкоОстапенко В. Ф.

(посада) (підпис) (ім'я, по батькові, прізвище)

Відмітка бухгалтерії про відкриття інвентарної картки

«29» березня 2014 р. № 18

(інвентарної картки)

Головний бухгалтер (бухгалтер) Павлова Павлова Г. А.

(підпис) (ім'я, по батькові, прізвище)

<...>