Назва типової форми

Порядок оформлення

Типова форма № НА-1 «Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»

При введенні в господарський оборот права інтелектуальної власності акт складається в одному примірнику та заповнюється на підставі технічної, науково-технічної та іншої документації (ліцензійний та авторський договори, патент тощо). Акт складається створеною на підприємстві комісією, підписується головним бухгалтером і затверджується керівником підприємства.

Заповнення акта див. далі у фрагменті 1

Типова форма № НА-3 «Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»

Акт складається у двох примірниках комісією, затвердженою наказом керівника. Перший примірник передається до бухгалтерії, другий залишається в особи, яка відповідає за використання цього об'єкта.

Заповнення акта див. далі у фрагменті 2