Умова МДД

Коментар

1

2

Територія,
на якій діє
дистриб'ютор

Дистриб'ютор має право діяти на певній території: наприклад, рекламувати і продавати товари тільки в Україні (або в конкретному регіоні України)

Обов'язки
дистриб'ютора

Дистриб'ютор продає товари від свого імені і за свій рахунок. Також докладає всіх зусиль для просування товарів відповідно до вимог постачальника і захищає його інтереси

Обмеження
конкуренції

Без згоди постачальника дистриб'ютор не має права в період дії договору представляти, виробляти, рекламувати і продавати на застереженій території (наприклад, в Україні) будь-які товари, що конкурують з товарами постачальника. На інших територіях дистриб'ютор має право розміщувати конкуруючі товари. На своїй території дистриб'ютор має право продавати будь-які інші неконкуруючі товари

Організація
процесу продажу

Дистриб'ютор (який торгує вроздріб) організовує продаж відповідно до політики постачальника (приміщення для продажів, обладнання, символіка, кваліфікація персоналу), включаючи післяпродажне сервісне обслуговування. (Для дистриб'ютора-оптовика умови можуть бути іншими). Зазвичай витрати на організацію процесу продажу несе дистриб'ютор, проте сторони можуть домовитися інакше: наприклад, обладнання може бути надане постачальником товарів безплатно або в оренду.

Дистриб'ютор згоден* підтримувати певний рівень складських запасів і запчастин
і забезпечувати гарантійне обслуговування споживачів (згідно із Законом № 1023)

Організація
рекламування
товару

Бажано прописувати в договорі маркетингову політику просування товару на кожен рік. Розробка політики повинна відповідати іміджу постачальника. Витрати на узгоджену рекламу, ярмарки, виставки сторони розподіляють на свій розсуд. Можливий варіант, коли кожна сторона несе свої витрати (на своїй території). Точний зміст послуг, що надаються, і порядок їх оплати повинні бути чітко вказані в договорі, щоб уникнути проблем при оподаткуванні цієї операції

Ціна договору
й умови
постачання

Зазвичай до обов'язків постачальника входить обов'язкове постачання всіх замовлених дистриб'ютором товарів. Сторонами узгоджується прайс-лист, за яким дистриб'ютор отримує товари (як правило, умови однакові для всіх дистриб'юторів, проте можуть бути передбачені знижки від основного прайс-листа). Часто в договорах передбачається право постачальника змінити ціни за умови своєчасного сповіщення дистриб'ютора. Крім того, в міжнародному праві вважається узгодженим, що товари, які поставляються, залишаються власністю постачальника до отримання ним повної оплати від їх реалізації. Таку умову можна включити і до договору з українським дистриб'ютором (ст. 334, 697 ЦК), якщо сторони визнають це доцільним

Гарантований
мінімум продаж

У договорі може бути вказана «планка» (обсяг продажів), недосягнення якої спричиняє наслідки для дистриб'ютора аж до припинення договору. Зазвичай обсяг продажів застерігається щорічно

Субдистриб'ютори
і дилери
(торгові агенти)

Дистриб'ютор сповіщає постачальника про призначення субдистриб'юторів і дилерів на своїй території, за якими він несе відповідальність (договори з таким суб'єктом господарювання не повинні суперечити умовам договору з основним дистриб'ютором, крім того дистриб'ютор виконує умови основного договору незалежно від виконання своїх зобов'язань субдистриб'юторами)

Інформування постачальника

Дистриб'ютор повинен інформувати постачальника про свою діяльність, умови ринку і конкурентів на своїй території, про законодавче регулювання імпорту, маркування товарів, безпеки товарів постачальника (це можуть бути звіти, їх форма, зміст і строки подання встановлюються сторонами)

* «Згода» дистриб'ютора на будь-які умови передбачає стверджувальне формулювання в теперішньому часі дієслова, наприклад: «Дистриб'ютор підтримує складські запаси товару на рівні 150 000 євро на початок кожного місяця».

Ціни продажу

У межах території дистриб'ютор самостійно визначає ціни перепродажу, а постачальник може встановити «верхню межу» ціни. Пряме зазначення цін продажів постачальником, як правило, не допускається, оскільки це суперечить ч. 2 ст. 6 Закону № 2210

Продаж
за межами
своєї території

Дистриб'ютор згоден не просувати товар за межами своєї території (тобто не рекламувати і не використовувати символіку постачальника)

Використання об'єктів інтелек-
туальної власності постачальника

Реклама товару з використанням об'єктів інтелектуальної власності постачальника (товарні знаки, комерційні назви) регулюється, як правило, окремим ліцензійним договором, здійснюється на користь постачальника в період дії договору

Обов'язки постачальника щодо дотримання ексклюзивного статусу дистриб'ютора

Якщо така умова включена до договору, то постачальник згоден не поставляти товар, не давати право на рекламу і презентацію товару протягом строку дії договору на застереженій території третім особам. Законодавство України не визначає поняття эксклюзивності, тому сторони повинні максимально точно виписати такі права в договорі. Крім того, необхідно перевірити конкретні умови на відповідність правилам конкуренції (Закон № 2210)

Обов'язки поста­чальника з надання інформації дистриб'юторові

Постачальник зобов'язаний безплатно надати дистриб'юторові технічну і комерційну інформацію про товар, яка обґрунтовано потрібна йому для виконання своїх зобов'язань за договором, і про свої контакти із споживачами на застереженій у договорі території

Повернення
документів
і залишку товарів

Після закінчення строку дії договору дистриб'ютор зобов'язаний повернути документи на товар, рекламні матеріали, зразки. Зі свого боку, постачальник погоджується викупити у дистриб'ютора нереалізований залишок товару належної якості

Дострокове розірвання договору, відповідальність
за порушення умов договору

Сторони можуть домовитися про дострокове розірвання договору у разі порушення його особливо важливих умов, розглянутих вище: обмеження конкуренції, гарантований мінімум продажів тощо. Також сторони самостійно обирають міру відповідальності за порушення умов договору (штраф, пеня тощо)