Дата

Номінальна сума процентів за період*

Сума процентівза ефективною ставкою**

Сума амортизації дисконту(гр. 3 – гр. 2)

Амортизована собівартість інвестиції***

1

2

3

4

5

05.08.13 р.

931 860,00

30.09.13 р.

40 328,77****

55 023,28

14 694,51

946 554,51

31.12.13 р.

40 328,77

55 890,94

15 562,17

962 116,68

30.03.14 р.

39 452,05

56 809,83

17 357,79

979 474,47

30.06.14 р.

26 739,73*****

20 525,53*****

1 000 000,00

* Визначається виходячи з кількості календарних днів (Кд) у періоді за формулою:

1 000 000 грн. х 16 % х Кд : 365 к. д.

Наприклад, за період 30.09.13 р. – 31.12.13 р.: 1 000 000 грн. х 16 % х 92 к. д. : 365 к. д. = 40 328,77 грн.

** Визначається як добуток вартості інвестицій на попередню дату та ефективної ставки процента. Наприклад: 931 860,00 грн. х 6 % = 55 023,28 грн.

*** Визначається як сума вартості інвестицій на попередню дату та амортизації дисконту.

Наприклад: 931 860,00 грн. + 14 694,51 грн. = 946 554,51 грн.

**** Фактично сума процентного доходу підприємства за період 05.08.13 р. – 30.09.13 р. становитиме 24 986,30 грн. (за 57 к. д.). Але до розрахунку беремо суму процентів, нараховану за весь період (30.06.13 р. – 30.09.13 р.), оскільки ефективна ставка процента розраховується саме за такий проміжок часу.

***** Погашення облігацій відбулося 31.05.14 р. і проценти нараховуються за період 30.03.14 р. – 31.05.14 р.

У момент погашення списується незамортизований залишок дисконту в сумі 20 525,53 грн. (1 000 000,00 грн. – 979 474,47 грн.).