п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

Варіант 1 (дарування палива)

В орендодавця

1

Придбано паливо для заправляння автомобіля на АЗС

Прибуткова
накладна

203

631

200

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова
накладна

641

631

40

3

Проведено розрахунки з постачальником палива

Виписка банку

631

311

240

4

Безоплатно передано паливо орендареві на початку строку оренди

Акт приймання-передачі

949

203

200

1

2

5

Нараховано податкові зобов'язання
з ПДВ

Податкова
накладна

949

641

403

6

Отримано безоплатно паливо від орендаря в кінці строку оренди

Акт приймання-передачі

203

718

200

2003

1 Безплатна передача товарів (у т. ч. дарування) у цілях обкладення податком на прибуток є їх реалізацією (пп. 14.1.202 Податкового кодексу, далі – ПК). Згідно з п. 135.4 ПК дохід від реалізації товарів визнається у розмірі їх договірної вартості, але не менше від суми отриманої компенсації. Оскільки вартість дарованого палива дорівнює нулю, то і дохід також становитиме 0 грн.
2 Право на витрати відсутнє, оскільки ця операція не пов'язана з госпдіяльністю підприємства.
3 При безплатному отриманні палива необхідно включити його вартість, визначену на рівні не нижче від звичайної ціни, до доходу (пп. 135.5.4 ПК). У цьому випадку підприємством використано фіскальний метод.

7

Списано фактично витрачене паливо

ТТН,
дорожній лист1

93

203

200

2

В орендаря

1

Отримано безоплатно паливо від орендодавця на початку строку оренди

Акт приймання-передачі

203

718

200

2003

2

Списано фактично витрачене паливо

ТТН,
дорожній лист1

93

203

200

2

3

Придбано паливо для його безплатної передачі орендодавцеві (у кінці строку оренди)

Прибуткова
накладна

203

631

200

4

Суму ПДВ списано на витрати

Податкова
накладна

949

631

404

5

Проведено розрахунок із постачальником палива

Виписка банку

631

311

240

6

Передано безоплатно паливо орендодавцеві

Акт приймання-передачі

949

203

200

Варіант 2 (компенсація вартості палива)

В орендодавця

1

Нараховано орендну плату за поточний
місяць

Акт наданих
послуг

377

703

1 200

1 000

2

Нараховано податкові зобов'язання
з ПДВ

Податкова
накладна

703

641

200

3

Придбано паливо для автомобіля, який передається в оренду

Прибуткова
накладна

203

631

200

4

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова
накладна

641

631

40

5

Проведено розрахунок із постачальником палива

Виписка банку

631

311

240

6

Виставлено орендареві автомобіля суму компенсації за паливо

Акт приймання-передачі

377

719

240

200

7

Нараховано податкові зобов'язання
з ПДВ

Податкова
накладна

719

641

40

8

Відображено у складі витрат вартість переданого орендареві палива

Акт приймання-передачі

949

203

200

200

9

Отримано суми орендного платежу і відшкодування вартості палива
(1 200 + 240)

Виписка банку

311

377

1440

В орендаря

1

Нараховано орендну плату за поточний
місяць

Акт наданих
послуг

93

685

1 000

1 000

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова
накладна

641

685

200

3

Відображено вартість отриманого палива

Прибуткова
накладна

203

685

200

4

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова
накладна

641

685

40

5

Перераховано суми орендної плати і компенсації вартості палива

(1 000 + 200 + 200 + 40)

Виписка
банку

685

311

1 440

1 Хоча типову форму дорожнього листа скасовано, ми все одно рекомендуємо її використовувати у вигляді самостійно розробленого документа.
2 При фактичному списанні палива відсутнє право на витрати, оскільки немає витрат на придбання (п. 138.2 ПК).
3 При безплатному отриманні палива необхідно включити його вартість, визначену на рівні не нижче від звичайної ціни, до доходу (пп. 135.5.4 ПК). У цьому випадку підприємством використано фіскальний метод.
4 Оскільки орендодавець придбаває паливо для подальшої безплатної передачі, то сплачену при купівлі палива суму ПДВ він не включає до податкового кредиту, а при передачі палива – не нараховує податкові зобов'язання з ПДВ (п. 198.1, пп. «г» п. 198.5 ПК).

6

Списано витрачене паливо

ТТН,
дорожній лист

93

203

200

200

Варіант 3 (позика палива)

В орендодавця

1

Передано орендареві у позику паливо

Акт приймання-передачі

377

203

200

200

200

2

Нараховано податкові зобов'язання
з ПДВ

Податкова
накладна

377

641

40

3

Оприбутковано паливо при поверненні авто з оренди

Прибуткова
накладна

203

685

200

4

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова
накладна

641

685

40

5

Проведено взаємозалік заборгованостей

Регістри
бухгалтерського
обліку

685

377

240

В орендаря

1

Отримано паливо від орендодавця (на початку строку оренди авто)

Прибуткова
накладна

203

685

200

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова
накладна

641

685

40

3

Придбано паливо для передачі його орендодавцеві (у кінці строку оренди авто)

Прибуткова
накладна

281

631

200

4

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова
накладна

641

631

40

5

Проведено розрахунки з постачальником
палива

Виписка
банку

631

311

240

6

Передано паливо орендодавцеві при поверненні авто з оренди

Акт приймання-передачі

377

281

200

200

2001

7

Нараховані податкові зобов'язання
з ПДВ

Податкова
накладна

377

641

40

8

Проведено взаємозалік заборгованостей

Регістри
бухгалтерського
обліку

685

377

240

1 Бартерна операція згідно з нормами ПК розглядається як операція купівлі-продажу. При цьому дохід визнається на дату переходу права власності на товар (п. 137.1 ПК), а витрати – у момент реалізації такого товару (п. 138.4 ПК).