з/п

Зміст операції

Первинний
документ

Бухгалтерський
облік

Податковий
облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Списано вартість об'єкта

Акт списання
об’єкта

976

151

20 000

2

Нараховано податкове зобов’язання
з ПДВ

Податкова
накладна

976

641

3 500

3

Відображено витрати на демонтаж об'єкта

Акт примірної
форми № КБ-2в

976

631

1 000*

–*

4

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова
накладна

976

631

200*

5

Перераховано кошти за роботи з демонтажу об'єкта

Платіжне
доручення

631

311

1 200

6

Оприбутковано ТМЦ, отримані від ліквідації об'єкта, та визнано відповідний дохід

Накладна,
бухгалтерська
довідка

209

746

4 450

4 450**

7

Відображено дохід від реалізації ТМЦ, отриманих від ліквідації об'єкта ОЗ

Видаткова
накладна

377

712

6 000

5 000

8

Відображено податкові зобов'язання
з ПДВ, пов'язані з постачанням ТМЦ

Податкова
накладна

712

641

1 000

9

Списано собівартість реалізованих ТМЦ

Бухгалтерська
довідка

943

209

4 450

4 450**

10

Отримано на рахунок кошти за реалізовані ТМЦ

Виписка банку

311

377

6 000

* Не рекомендуємо включати витрати на демонтаж об’єкта незавершеного виробництва до податкових витрат, а суму ПДВ – до податкового кредиту, якщо ви не впевнені, що зможете доказати зв’язок таких витрат з господарською діяльністю.

** Згідно з роз’ясненням у ЗІР (категорія 102.09.01).