з/п

Зміст операції

Первинний
документ

Бухгалтерський
облік

Податковий
облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Отримано результати підрядних робіт

Акти приймання-передачі
виконаних робіт примірної
форми № КБ-2в*

151

631

200 000

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

Податкові накладні

641

631

40 000

3

Переведено об'єкт незавершеного будівництва зі складу необоротних активів до складу оборотних, що утримуються з метою продажу (за чистою вартістю реалізації)

Бухгалтерська
довідка

286

151

100 000

4

Відображено витрати, пов’язані з коригуванням балансової вартості об’єкта до чистої вартості реалізації

949

151

100 000

5

Відображено витрати за договором купівлі-продажу

Акт виконаних
робіт

93

685

1 100

1 100

6

Реалізовано об'єкт незавершеного будівництва

Накладна,
акт приймання-передачі об’єкта

377

712

120 000

100 000

7

Нараховано податкові зобов'язання
з ПДВ

Податкова
накладна

712

641

20 000

8

Списано собівартість об'єкта незавершеного будівництва

Бухгалтерська
довідка

943

286

100 000

100 000

9

Віднесено на фінансовий результат
дохід

Бухгалтерська
довідка

712

791

100 000

10

Відображено кошти, що надійшли від покупця на розрахунковий рахунок

Виписка банку

311

377

120 000

* Додаток Т до Національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затвердженого наказом Мінрегіонбуду від 05.07.13 р. № 293.