з/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський
облік

Податковий
облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Перераховано передоплату нерезиденту.

Курс НБУ – 7,9050 грн. за $1

Банківська
виписка

371

312

$50 000

395 250

2

Подано позов до суду

Позов,
бухгалтерська довідка

374

371

$50 000

395 250

3

Створено резерв сумнівних боргів (далі – РСБ)

Бухгалтерська довідка-розрахунок, наказ
про облікову політику

944

38

395 250

4

Списано на фінансовий результат витрати на створення РСБ

791

944

395 250

5

Відображено курсову різницю від перерахунку монетарної заборгованості на дату отримання рішення суду.

Курс НБУ – 8,1015 грн. за $1
[(8,1015 – 7,9050) х $50 000]

Довідка-розрахунок

374

714

9 825

9 825

6

Списано на фінансовий результат курсову різницю

714

791

9 825

7

Нараховано пеню (сума умовна)

Розрахунок
здійснено ДПІ

948

642

8 155

8

Списано на фінансовий результат суму пені

791

948

8 155

9

Донараховано РСБ на дату списання безнадійної дебіторської заборгованості (410 525 – 395 250)

Бухгалтерська
довідка

944

38

15 275

10

Списано на фінансовий результат витрати на донарахування РСБ

791

944

15 275

11

Списано безнадійну дебіторську заборгованість після закінчення строку позовної давності за рахунок РСБ.

Курс НБУ – 8,2105 грн. за $1

Письмове рішення
керівника та підтвердні документи
(договори, акти звірянь,
банківські виписки,
бухгалтерська довідка)

38

374

$50 000

410 525

410 525

12

Відображено курсову різницю на дату списання безнадійної дебіторської заборгованості

[(8,2105 – 8,1015) х $50 000]

Довідка-розрахунок

374

714

5 450

5 450

13

Списано на фінансовий результат курсову різницю

714

791

5 450

14

Відображено на позабалансовому рахунку суму списаної безнадійної дебіторської заборгованості

071

$50 000

410 525