п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ухвалено рішення про зменшення номінальної вартості акцій

Протокол загальних
зборів учасників

2

Зареєстровано нову редакцію статуту АТ

Статут,
виписка з ЄДР

401

672

6 000 000

3

Зменшено номінал акцій за рахунок виплати акціонерам

Бухгалтерська
довідка

672

311*

6 000 000

* Зменшення номіналу акцій може здійснюватися і в разі списання заборгованості за неоплаченим капіталом.
У цьому випадку робиться запис: Дт 672 – Кт 46.